Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

histera
21:55
8301 8b98
histera
21:54
Czasami trzeba po prostu odpuścić. Przestać żebrać. Puścić dłoń, która wcale nie chce nas trzymać. Zamknąć oczy na to, co nie chce być w zasięgu wzroku. Odwrócić się i iść.
— znalezione.
histera
21:44

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

21:36
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp vianiemaproblemu niemaproblemu
histera
21:08
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiodowolipowa miodowolipowa
histera
21:03
"Wszyscy sobie poradzimy. Ale czy o to chodzi?" - K. 15-02-2018

February 07 2018

histera
22:24
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik vianiemaproblemu niemaproblemu
histera
22:14
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatediousuncle tediousuncle

November 04 2017

histera
08:13
3523 bda0
Reposted fromblank-page blank-page viatediousuncle tediousuncle

September 20 2017

histera
14:52

March 18 2017

histera
17:57
5966 467b
Reposted fromzciach zciach viabundzia bundzia
17:51
2382 1bea

trapqueenkoopa:

gardeninglovers:

zero light plants

THIS IS SUCH A SPECIFIC AND SUPER NECESSARY POST.

March 12 2017

histera
22:07
5966 467b
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
histera
22:06
4287 efc0 500
Joker
Reposted fromstraycat straycat viagaypreacher gaypreacher
histera
21:58
7361 e753 500
Pies pogrzebany
Reposted fromdobry dobry viagaypreacher gaypreacher

July 07 2015

histera
18:56
Reposted fromgruetze gruetze viagaypreacher gaypreacher
09:25
5434 66cb

flexsays:

Jennifer Lawrence in “Catching Fire”.

histera
09:23
09:22
3462 c7d1 500

h4lf-bl00dprincess:

blackmorgan:

comediva:

here to defeat his brother Lokitty

I literally laughed at this four a good three minutes before Reblogging it

July 06 2015

histera
21:00
Reposted frompseikow pseikow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl